Magyar leiras:

Pákolitz István (1919-1996.) József Attila-díjas író, költő, pedagógus.
A Kalocsai Tanítóképző Főiskola diákja, a világháború utolsó két évében Felső-Ausztriában volt hadifogoly. Az ELTE BTK magyar szakát 1967-ben végezte el. Tanított, dolgozott művészeti főelőadóként, majd a Jelenkor folyóirat szerkesztője lett, 1976-ban az Írószövetség dél-dunántúli csoportjának elnöke.
Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek korszaka megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Koronák című 1974-es kötete igazi váltás: kísérletezés a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyerek- és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei.