Magyar leiras:

Megnyitó január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, 18 órakor.
Megnyitja | Lanczkor Gábor író, költő.

A kontinentális éghajlat négy évszakának örök körforgásában az új évszakba lépést nagy várakozás és örömteliség előzi meg. Pinczés ötödik évszaknak hívott világa különböző médiumokon, zenén, videoinstalláción és a kimérten érzékeny romantika jellemezte festményein keresztül vizsgálja a kortárs képzőművészet transzparenciáját. Alkotásai egyértelműen a XXI. század termékei, ám a romantika vagy a szimbolizmus, sőt a szürrealizmus korának parafrázisaiként értelmezve az ötödik évszak látomásos jóslatként vagy már létező, ám csak a beavatottak számára érzékelhető párhuzamos valóságként is felfogható.