Magyar leiras:

Az engram: emlékezetbe vésett tapasztalat.

Olajos Ilka kiállítása két témát dolgoz fel. Ezek, mint a mágnes, hol taszítják, hol vonzzák egymást, de minden esetben kapcsolatban állnak, ahogy emléknyomaink (az engramok) térbeli/időbeli távolodást feltételeznek. A visszaemlékezés mint cselekedet visszanyúlás a helyre és a korba, amikor az emlékek megtapadtak. Ez a különös egyensúlyi állapot egyszerre hordozza magában az elkülönülést és az együvé tartozást.