Magyar leiras:

Makovecz Imre életműve ezer szállal kötődik a múlt század hetvenes éveiben kibontakozó népművészeti mozgalomhoz. Szellemisége, gondolatai nagy hatással voltak az úgynevezett „nomád nemzedék” képviselőire. Zenészek, kézművesek, táncosok éppúgy mesterüknek tekintik, mint sok építész.

A sorozat házigazdája a legendás Sevillai Magyar Pavilon programzenéjének alkotója, a mester szellemi örökségéről beszélget vendégeivel és azok tanítványaival. Felidézi velük a nagy találkozásokat, a meghatározó, fontos pillanatokat, latolgatva a jövő lehetőségeit.

Vendég: Szabó Zoltán néprajzkutató, népzenész-zenetanár
Életútját, lemezeit, tudományos munkáit számba venni is kihívés, a legfontosabbakról majd mesél ő maga. A beszélgetés során Makoveczi gondolatok és a kortárs népművészet című rövid előadásában a tárgyak és alkotóik, a minőség és hitelesség kérdéskörét vázolja fel számunkra szemléletesen, de mesél a hagyományozódás lehetséges mai és jövőbeli lehetőségeiről is.