Magyar leiras:

A zene bizonyos fokig mindannyiunk életében jelen van, a kiállítás koncepcióját pedig áthatják a zenével kapcsolatos értelmezési lehetőségek.
Egyes művek a zene különböző kulturális beágyazottságaira reflektálnak, mások az alkotó zeneiséggel kapcsolatos személyes tapasztalatain alapulnak, megint mások hétköznapi szónikus jelenségekben rejlő lehetőségeket vizsgálnak.
A műveket képzettársításokra épülő konceptuális kifejezésmód jellemzi. A tárlaton szerepeltetett alkotások csoportját különböző műfajú munkák alkotják, melyek esetenként az interakció lehetőségét is magukban hordozzák.