Magyar leiras:

Mennyiben változott a tudás helyzete – fajtáinak bővülése, gyorsuló növekménye, intézmény- és közvetítőrendszereinek kiterjedése folytán? Hogyan érhető el a tudatlanság, az információ és ismeret tengerében olyasféle szigetvilága, amiről Kant írt:

e térség: sziget, melyet maga a természet zár megváltozhatatlan hatások közé. Ez a sziget az igazság birodalma (csábító név); és hatalmas, háborgó óceán övezi, a látszat tartománya, hol köd gomolyok és gyorsan olvadó jégtáblák új földek hamis ábrándképét keltik, és folyvást hiú reményekkel ámítják a felfedezésre vágyó, bolygó hajóst…
(A tiszta ész kritikája)